Gegenbauer Polska

Gegenbauer Polska

Gegenbauer Polska Sp. z o.o. wiarygodny dostawca usług Facility Management

Gegenbauer Polska Sp. z o.o. jest spółką córką Grupy Przedsiębiorstw Gegenbauer specjalizującej się w usługach Facility Management na terenie Niemiec.

Centrala spółki mieści się w Krakowie, a sieć obsługiwanych obiektów rozsiana jest po całym kraju. Nasze usługi kierujemy do właścicieli oraz zarządców nieruchomości na terenie całej Polski.

Przedmiotem naszej działalności w Polsce są usługi kompleksowego zarządzania nieruchomościami (Facility Management), czyli zarządzanie funkcjami technicznymi, infrastrukturalnymi i ekonomicznymi nieruchomości:

 • przemysłowych
 • logistycznych
 • biurowych
 • handlowych
 • publicznych

Usługi realizujemy w oparciu o blisko 90-letnią tradycję; dlatego też, dzięki odpowiedniemu przygotowaniu merytorycznemu i wieloletniemu doświadczeniu praktycznemu, jesteśmy gotowi sprostać każdym wyzwaniom oraz zapewnić usługę nakierowaną na indywidualne oczekiwania Klientów.

Wśród oferowanych przez nas usług szczególne miejsce zajmują:

 • Zarządzanie funkcjami technicznymi nieruchomości
 • Zarządzanie ekonomiczne nieruchomością
 • Utrzymanie czystości wewnętrznych i zewnętrznych części nieruchomości
 • Ochronę mienia
 • Logistyka odpadów
 • Usługi biurowo administracyjne

Euroliance Gegenbauer Facility Management Polityka Prywatności
©Gegenbauer Polska 2015