Chcesz ubiegać się o stanowisko, wypełnij poniższy formularz i wybierz stanowisko, na które aplikujesz.


    Administratorem Twoich danych osobowych jest Gegenbauer Polska Sp. z o.o., 31-982 Kraków al. Jana Pawła II 190. Dane są zbierane dla potrzeb przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych dla potrzeb rekrutacji w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

    [wpgdprc "*Oświadczam, że zapoznałem/am się z Polityką prywatności obowiązującą w Gegenbauer Polska Sp. z o.o."]

    * Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gegenbauer Polska Sp. z o.o. moich dodatkowych danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zawartych w dokumentach dołączonych do aplikacji (Jeśli chce Pani/Pan podać dodatkowe dane, informujemy że Gegenbauer Polska Sp. z o.o. może przetwarzać wyłącznie w razie uzyskania Pani/Pana dobrowolnej zgody).

    *Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gegenbauer Polska Sp. z o.o. moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.