SPECIALIZED Services

Specjalistycznie usługi
audyty nieruchomości

Wykonujemy szereg specjalistycznych prac, wykraczających poza standardowy zakres usług Facility Management.

Przeglądy budowlane roczne i pięcioletnie wynikające z wymogów ustawy Prawo budowlane.

Audyty energetyczne przedsiębiorstw wymagane ustawą o efektywności energetycznej.

Pomiary wydajności instalacji mechanicznej, elektryczne, natężenia oświetlenia, szczelności instalacji gazowych.

Audyty Due Diligence nieruchomości na potrzeby Właścicieli i Zarządców.

Okresowa ocena efektywności kotłów, systemów grzewczych oraz urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacyjnych, zgodnie z ustawą o charakterystyce energetycznej budynków.