Organizacja Compliance

Jako rozwijająca się firma, stoimy przed wyzwaniem przeglądu naszej wewnętrznej kultury organizacyjnej i konsekwentnego stosowania się do naszego Kodeksu postępowania.

Dlatego tak ważnym aspektem w naszej działalności jest przestrzeganie obowiązujących przepisów i regulacji prawnych, naszego wewnętrznego Kodeksu Postępowania. Naszym pracownikom definiujemy jasne i przejrzyste oczekiwania, zasady postępowania, a sami kierujemy się uniwersalnymi zasadami uczciwości i przyzwoitości. Przejawia się to przede wszystkim w opartej na zaufaniu współpracy, monitorowaniu, kontroli naszych działań na różnych płaszczyznach codziennej pracy. Poszanowanie godności człowieka jest podmiotową zasadą we wszystkich pionach strukturalnych w naszej firmie.

Kodeks postępowania

Kliknij aby pobrać