SECURITY

Ochrona
mienia nieruchomości

Usługi ochrony mienia realizujemy na podstawie Koncesji MSWiA Nr L- 0474/02. Ten zakres usług jest dostosowany do specyfiki nieruchomości i indywidualnych potrzeb klienta.

Prowadzenie działań prewencyjnych mających na celu zapobieganie włamaniom, kradzieżom oraz wszelkim incydentom na terenie nieruchomości.Służby ochrony na posterunkach stacjonarnych odpowiadają za ruch osobowo – towarowy, inspekcje i kontrole, zabezpieczenie przeciwpożarowe nieruchomości oraz nadzór nad systemami sygnalizacji zagrożenia.

Wykonujemy czynności z zakresu kontroli budynków i terenu przyległego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

Posterunki recepcyjne stanowią pierwsze źródło informacji dla gości. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach kryzysowych.

Nasze służby w codziennej pracy wykorzystują najnowocześniejszy sprzęt patrolowy – urządzenia typu dron.