FIRE Protection

Ochrona
przeciwpożarowa

Dbamy o bezpieczeństwo przeciwpożarowe nieruchomości, wspierając się własną komórką Ochotniczej Straży Pożarnej.

Przyzakładowa straż pożarna – prowadzenie jednostek straży pożarnej na terenie przedsiębiorstw.Prewencja i ochrona przeciwpożarowa – realizacja wytycznych nakładanych przez ustawodawców oraz normy przeciwpożarowe dla budynków i nieruchomości.

Kontrole stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego nieruchomości. Opracowywanie i aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynków.

Kontrole podręcznego sprzętu przeciwpożarowego wraz z pomiarem wydajności instalacji hydrantowej. Szkolenia przeciwpożarowe z zakresu użycia podręcznego sprzętu przeciwpożarowego.

Organizacja i realizacja próbnych ewakuacji obiektu.