CAFM Software

Oprogramowanie
do zarządzania nieruchomością

Inteligentne rozwiązania, umożliwiające szybkie i sprawne zarządzanie nieruchomością, pozwalające na lepszą organizację i kontrolę wykonywanej pracy.

Aplikacja dostępna jest z poziomu przeglądarki internetowej, a jej kompatybilność z urządzeniami mobilnymi umożliwia stały dostęp oraz przejrzyste śledzenie poszczególnych etapów realizacji usług.Korzyści wynikające ze stosowania aplikacji to ciągły wgląd do planowania zadań, harmonogramów pracy, łatwe generowanie raportów i analiz.

Obsługa wielu geograficznie rozproszonych nieruchomości w ramach jednej platformy, dostęp do danych historycznych.

Śledzenie prac, szybszy przepływ informacji między ogniwami procesu. Kompatybilność z dodatkowymi modułami w innych zakresach.