OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA PRZY GEGENBAUER POLSKA

JESTEŚMY PO TO BY POMAGAĆ:.

Działamy w oparciu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej, a także uchwalonego statutu.

OSP PRZY GEGENBAUER POLSKA.

Na mocy prawa o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej, jak również chęci członków założycieli w niesieniu pomocy potrzebującym została powołana 5 lipca 2010r. w Krakowie.

 • OSP Gegenbauer Polska
 • Al. Jana Pawła II 196
 • 31-982 Kraków
 • Tel.(12) 646 42 70
 • KRS: 0000369161
 • NIP: 6751450681
 • REGON: 121458290
 • Konto Bankowe: 7119101048211603839557001
CELE STATUTOWE
 • Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami
 • Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń
 • Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi
 • Upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej
 • Działania na rzecz ochrony środowiska
 • Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na terenie określonym w § 2 ust. 1.
 • Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich
 • Organizacja wieczorków towarzyskich i imprez kulturalnych dla członków OSP i innych