Ochrona sygnalistów – Gegenbauer Polska Sp. z o.o. i Gegenbauer Holding SE & Co. KG

1. Ochrona Sygnalistów Gegenbauer Polska Sp. zo.o.

W celu zapewnienia, że nasza organizacja odpowiednio zareaguje na zgłoszenie informacji o naruszeniu prawa, która to informacja została uzyskana w kontekście związanym z pracą lub współpracą z naszą firmą została stworzona i wdrożona procedura Wewnętrzne zgłoszenia naruszeń prawa. Poniżej znajduje się tekst procedury oraz algorytm postępowania w przypadku wystąpienia potrzeby zgłoszenia naruszenia prawa oraz informacja o kanałach komunikacji z osobą wyznaczoną do przyjmowania zgłoszeń:

Cały dokument w pliku poniżej

K7 Zgłoszenie wewnętrzne naruszeń v2

Kliknij aby pobrać

2. Prawa człowieka i zagrożenia dla środowiska zgodnie z niemiecką ustawą o należytej staranności w łańcuchu dostaw.

Gegenbauer Holding SE & Co. KG jako spółka macierzysta grupy wdrożyła od 1 stycznia 2023 r. procedurę reklamacyjną w ramach grupy spółek Gegenbauer zgodnie z obowiązującym prawem niemieckim.

Gegenbauer Polska Sp.z o. o. uczestniczy w tej procedurze reklamacyjnej, ponieważ spółka dominująca grupy ma bezpośredni lub pośredni wpływ na naszą firmę.

Więcej informacji i możliwości zgłaszania zagrożeń dla praw człowieka lub środowiska w rozumieniu niemieckiej ustawy o należytej staranności w łańcuchu dostaw (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz -LkSG)

lub naruszenia odpowiednich obowiązków można znaleźć na stronie internetowej Gegenbauer Holding SE & Co. KG pod adresem www.gegenbauer.de/menschenrechte.

Cały dokument w pliku poniżej

Regulamin Procedury Reklamacyjnej LkSG Gegenbauer PL

Kliknij aby pobrać