W ofercie naszej firmy jest szereg usług specjalistycznych, które właściciele i zarządcy nieruchomości winni wykonywać w swoich budynkach z uwagi na: przepisy prawa budowlanego, wymogi ubezpieczyciela i w trosce o komfort użytkowników.

Czyszczenie kanałów wentylacyjnych

Kanały wentylacyjne i klimatyzacyjne to miejsca sprzyjające powstawaniu zanieczyszczeń, mających wpływ na ludzkie zdrowie. Najczęściej są nimi: grzyby, pleśń, kurz, pyły i bakterie. Ok. 40 % zanieczyszczeń w wentylowanym powietrzu wewnętrznym pochodzi z powietrza dostarczanego przez wentylację lub klimatyzację.

Wykonujemy czynności z zakresu kontroli budynków i terenu przyległego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

Nasze działania zapobiegawcze nie ograniczają się do zwyczajnych czynności konserwacyjnych urządzeń produkujących chłód, ale dzięki posiadanym możliwościom technologicznym i narzędziowym docieramy do miejsc trudno dostępnych takich, jakimi są kanały przesyłu powietrza. Dzięki specjalistycznym urządzeniom czyszczącym, na zlecenie wykonujemy usługę czyszczenia i dezynfekcji tych kanałów.

Przeglądy ogólnobudowlane budynków

Przeprowadzamy okresowe (roczne, pięcioletnie) kontrole ogólnobudowlane nieruchomości zgodnie z przepisami art.62 Prawa Budowlanego, który to nakłada na właścicieli i zarządców nieruchomości ten obowiązek.

Pomiary specjalistyczne

Wykonujemy dla właścicieli i zarządców nieruchomości:

  • Pomiary kamerą termowizyjną
  • Wibrodiagnostykę
  • Okresowe pomiary skuteczności instalacji elektrycznej
  • Okresowe pomiary skuteczności i wydajności wentylacji mechanicznej
  • Okresowe pomiary szczelności instalacji gazowych
  • Okresowe pomiary wentylacji grawitacyjnej
  • Pomiary przepływu