Członkowie zarządu OSP przy Gegenbauer Polska

Dariusz Kuropatwiński

Prezes

Jan Kantor

Naczelnik

Marek Pawlik

Sekretarz

Bogusław Kaszowski

Skarbnik

Komisja rewizyjna


Andrzej Kotarba

Prezes Zarządu Gegenbauer Polska

Zenon Tracz

Dyrektor techniczny Gegenbauer Polska

Edyta Polańska

Dyrektor finansowy Gegenbauer Polska