Członkowie zarządu

Andrzej Kotarba

Prezes Zarządu
Facility Management
al. Jana Pawła II 190
31-980 Kraków
Tel/Fax (48 12) 3572557

Fabiola Fernandez

Członek Zarządu
Eisenhutweg 108
12487 Berlin

Edyta Polańska

Dyrektor Finansowy
Finanse/HR
al. Jana Pawła II 190
31-980 Kraków
Tel/Fax (48 12) 3572557

Zenon Tracz

Dyrektor techniczny
Technika/Infrastruktura
al. Jana Pawła II 190
31-980 Kraków
Tel/Fax (48 12) 3572557

Maciej Boguski

Dyrektor regionalny
Operacyjne zarządzanie regionem zachodnim
al. Jana Pawła II 190
31-980 Kraków
Tel/Fax (48 12) 3572557