Członkowie zarządu OSP przy Gegenbauer Polska

Dariusz Kuropatwiński

Prezes

Jan Kantor

Naczelnik

Marcin Hołda

z-ca Naczelnika

Bogusław Kaszowski

Skarbnik

Marek Pawlik

Sekretarz

Komisja rewizyjna

Andrzej Kotarba

Prezes Zarządu Gegenbauer Polska

Zenon Tracz

Dyrektor techniczny Gegenbauer Polska

Edyta Polańska

Dyrektor finansowy Gegenbauer Polska